Αναζήτηση
Or hit ESC to exit

Marketing

Social Campaigns

Διαφημιστική προώθηση στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Youtube,Twitter, Viber).

Link 3

CRM

Το CRM προσφέρει μία υπηρεσία λογισμικού, η οποία διευκολύνει μια εταιρεία κατά την αλληλεπίδρασή της με τους πελάτες της, υφιστάμενους και δυνητικούς. Πρόκειται για μια “ομπρέλα” που περικλείει τη στρατηγική, τις πρακτικές και την τεχνολογία, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της επιχείρησης, εστιάζοντας στον παράγοντα άνθρωπο.

Link 3

Email Campaigns

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω στοχευμένης διαφημιστικής καμπάνιας με τη χρήση e-mail.

Link 3

Banner & Dynamic Ads & Retargeting

Σχεδιασμός και δημιουργία δυναμικών διαφημίσεων και στόχευση σε συγκεκριμένα κοινά και προφίλ πελατών με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε brand.

Link 3

Print Campaigns

Δημιουργία υλικού διαφήμισης σε έντυπη μορφή για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Link 3

Outdoor

Προσέλκυση πελατών με τη δημιουργία διαφημιστικής προώθησης σε μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες ή συγκεκριμένα διαφημιστικά σημεία.

Link 3

Audience – Personas Creation

Ανάλυση, σχεδιασμός και χρήση γενικού κοινού και συγκεκριμένης persona στην οποία απευθύνεται κάθε brand, αναλόγως του είδους που ανήκει, του ύφους που πρεσβεύει αλλά και τους στόχους και τη στρατηγική μάρκετινγκ που έχει θέσει.

Link 3

Let Us Digitise You!

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος για να μιλήσουμε για το δικό σας project.
WE ARE DIGITAL TRANSFORMATION EXPERTS