Αναζήτηση
Or hit ESC to exit
Τι είναι το Branding και οι Προϋποθέσεις Αποτελεσματικού Σχεδιασμού του

Τι είναι το Branding και οι Προϋποθέσεις Αποτελεσματικού Σχεδιασμού του

Όταν μια επιχείρηση βρίσκεται στα πρώτα στάδια λειτουργίας της αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις. Μία εκ των σημαντικότερων, είναι το πώς θα σχεδιάσει το brand identity (ταυτότητά) της ή σε ορισμένες περιπτώσεις να επανασχεδιάσει το εταιρικό προφίλ της. 

Επειδή είναι πολύ δύσκολο για μια επιχείρηση να κάνει μόνη της αυτή τη διαδικασία είναι σκόπιμο να ζητήσει τη συνδρομή ενός digital agency, το οποίο εξειδικεύεται στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Το agency θα καθοδηγήσει την επιχείρηση και θα συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του brand identity, έτσι ώστε αυτό να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης.

Καλό είναι να ξεκινήσουμε με τον ορισμό: 

Το brand identity είναι όλα εκείνα τα στοιχεία (όπως ένα μοναδικό σχέδιο, σύμβολα, λέξεις ή ένας συνδυασμός αυτών) τα οποία χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια εικόνα που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο μια επιχείρηση (και τα προϊόντα/υπηρεσίες της) και τη διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές της.

Ο σχεδιασμός της ταυτότητας του brand είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία, η οποία αποτελείται από κάποια βήματα-στάδια.

Αρχικά το agency πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά από την επιχείρηση σχετικά με κάποια βασικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς της. Τέτοια είναι η κουλτούρα της επιχείρησης, οι αξίες της, το οργανόγραμμα της, οι μακροχρόνιοι επιχειρηματικοί της στόχοι, τι τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό κ.α. Με αυτό τον τρόπο οι σχεδιαστές του agency θα έχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να αρχίσουν να σχεδιάζουν την branding strategy της επιχείρησης.

Βέβαια καίριας σημασίας σε αυτό το στάδιο είναι να έχει κατανοήσει η ίδια η επιχείρηση το ποια είναι τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, ειδικά εάν η επιχείρηση βρίσκεται στα πρώτα στάδια λειτουργίας της. Για αυτό το λόγο, το agency ίσως χρειαστεί να βοηθήσει την επιχείρηση προς αυτή τη κατεύθυνση, πραγματοποιώντας αναλυτική έρευνα και θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις. Εάν οι πληροφορίες που θα δώσει η επιχείρηση είναι ελλιπείς ή ακόμη και λανθασμένες, τότε το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό από αυτό που ανέμενε αρχικά και θα διαμορφωθεί ένα διαφορετικό brand profile που ενδεχομένως δε θα εκφράζει την επιχείρηση. Για αυτό το λόγο, αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια και από τις 2 πλευρές για να αποφευχθούν τέτοια λάθη.

Όταν το παραπάνω στάδιο ολοκληρωθεί, ακολουθεί η έρευνα αγοράς. Αυτή περιλαμβάνει την έρευνα του ανταγωνισμού και την έρευνα των προτιμήσεων των καταναλωτών. Το πρώτο γίνεται για να καταλάβει το agency ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα αδύναμα σημεία των ανταγωνιστών και να μάθει από λάθη που έχουν κάνει στο παρελθόν αλλά και από επιτυχημένες πρακτικές. Το δεύτερο γίνεται προφανώς για να αποκτήσει η διαφημιστική πληροφορίες για τις προτιμήσεις των καταναλωτών στους οποίους θα απευθύνεται. Προκειμένου να εντοπίσει πιο αποτελεσματικά το καταναλωτικό κοινό στο οποίο θέλει να στοχεύσει, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι διάφορες personas του target audience.

Στη συνέχεια αρχίζει το σχεδιαστικό κομμάτι.

Όλα ξεκινούν με το σχεδιασμό του λογοτύπου (logo) της επιχείρησης. Πολλοί marketers υποτιμούν την σημασία που έχει το logo αλλά στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του brand id μιας επιχείρησης.Το logo για να είναι επιτυχημένο, πρέπει να αποτυπώνει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο το βασικό μήνυμα της επιχείρησης προς τους καταναλωτές. Καλό είναι να αποτελείται από λίγα στοιχεία. Συνήθως τα πολύ σύνθετα logo “μπερδεύουν” τους καταναλωτές και κάθε άλλο παρά επιτυγχάνουν τον βασικό σκοπό τους.

Σημαντική είναι η επιλογή και των άλλων οπτικών στοιχείων του brand. Τέτοια είναι τα χρώματα που χρησιμοποιούνται, η γραμματοσειρά, φωτογραφίες και άλλα γραφικά στοιχεία. Αυτά βεβαίως συνδέονται με το προφίλ, το οποίο θέλει να υιοθετήσει η επιχείρηση. Εάν για παράδειγμα η επιχείρηση θέλει να έχει ένα πιο σοβαρό προφίλ, θα επιλέξει χρώματα και γραμματοσειρές που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό.

Σημαντικό είναι επίσης το product packaging. Εάν αυτό σχεδιαστεί κατάλληλα, μπορεί να προσελκύσει τους κατάλληλους πελάτες, δηλαδή αυτούς στους οποίους ήδη απευθύνεται και σε εκείνους που θέλει να απευθυνθεί η επιχείρηση. Μια ελκυστική συσκευασία προϊόντος βελτιώνει τη συνολική εμπειρία του πελάτη και οδηγεί σε customer loyalty και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Επιπλέον το brand identity πρέπει να αποτυπώνεται στον τρόπο που θα σχεδιαστεί το website της επιχείρησης. To website είναι το μέρος όπου οι υποψήφιοι πελάτες θα αναζητήσουν πληροφορίες για την επιχείρηση και για τα προϊόντα της (ή τις υπηρεσίες της) και φυσικά είναι πιθανό να κάνουν αγορές από αυτό. Επομένως, όπως είναι προφανές, τα στοιχεία του brand identity πρέπει να είναι εμφανή και να παρουσιάζονται με συνοχή σε κάθε σημείο του website της επιχείρησης.

Το ίδιο ισχύει και για το σχεδιασμό και τον τρόπο προώθησης των marketing campaigns, προκειμένου να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η άμεση & αποτελεσματική επικοινωνία του εκάστοτε μηνύματος αλλά και να μεταφέρεται επιτυχώς το ύφος της επιχείρησης.

Τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας πρέπει, άλλωστε, να διατηρούνται και να επικοινωνούνται σε όλο το φάσμα της ηλεκτρονικής και της έντυπης επικοινωνίας.

Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω στάδια. Η διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά πρέπει να είναι ξεχωριστή και να διαφοροποιείται σε άμεση συνάρτηση με την ταυτότητα της εκάστοτε επιχείρησης και τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει στο agency.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει πρέπει να είναι σύμφωνο με αυτές, έτσι ώστε το branding strategy να αποτυπώνει πλήρως την ταυτότητα της επιχείρησης και να συμβάλλει στην επίτευξη των μακροχρόνιων στόχων που έχει θέσει.

WE ARE DIGITAL TRANSFORMATION EXPERTS