Αναζήτηση
Or hit ESC to exit
Τι είναι το Native Advertising και γιατί είναι σημαντικό για την επιχείρηση σας

Τι είναι το Native Advertising και γιατί είναι σημαντικό για την επιχείρηση σας

Τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο στον κόσμο του digital marketing ο όρος native advertising,μια σχετικά καινούργια μορφή πληρωμένης διαφήμισης που έχει αλλάξει τα δεδομένα και έχει λύσει τα χέρια των διαφημιζόμενων.

Το native advertising  μπορεί να το συναντήσει κάποιος σε διάφορές μορφές, εκ των οποίων, οι κύριες είναι οι εξής:

  1. ως "Recommended Content" σε ένα website , συνήθως στο τέλος ενός άρθρου. Άλλες παραλλαγές που δείχνουν ότι αυτό το περιεχόμενο είναι διαφήμιση είναι οι εξής: "Recommended  For You", "Suggested Post", "Paid Content","Promoted Stories" και άλλες.

  2. ως Sponsored Posts (ή Sponsored Stories) στην ροή των ειδήσεων(feed) του Facebook και άλλων social media, ανάμεσα σε άλλο μη πληρωμένο περιεχόμενο.

  3. ως διαφημίσεις στην κορυφή ή στα πλάγια των αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google, οι οποίες όμως φαίνονται ακριβώς όπως τα οργανικά αποτελέσματα.

  4. ως Product Listings σε E-commerce sites
 

Κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά του native advertising που πρέπει να γνωρίζετε είναι τα εξής:

  1. Η βασική διαφορά του σε σχέση με το παραδοσιακό display advertising είναι ότι το περιεχόμενο προσαρμόζεται αυτόματα στo περιβάλλον (εμφάνιση,ύφος,στυλ) του μέσου στο οποίο προβάλλεται. Με αυτό τον τρόπο δεν επηρεάζει αρνητικά το user experience του χρήστη ,όπως κάνουν κάποιες άλλες μορφές διαφήμισης (για παράδειγμα τα pop-up banners που καλύπτουν όλη την οθόνη της σελίδας ενός site  και παραμένουν εκεί μέχρι να τα κλείσει ο χρήστης). 'Έτσι παρότι ο αναγνώστης  γνωρίζει ότι αυτό το περιεχόμενο είναι διαφήμιση συνήθως δεν ενοχλείται και δεν ψάχνει τρόπους να το αποφύγει ,όπως κάνει με διαφημίσεις τύπου banner(το ad-block ως γνωστόν κάνει "θραύση" τα τελευταία χρόνια)

  2. δίνει στο διαφημιζόμενο τη δυνατότητα για πολύ προσωποποιημένη στόχευση (custom content) στους χρήστες που θα δουν τη διαφήμιση, αναλόγως με τα ενδιαφέροντα τους και άλλα δεδομένα που συλλέγονται από τις διάφορες ενέργειες του χρήστη στο διαδίκτυο. Με αυτό τον τρόπο ο διαφημιζόμενος μειώνει το συνολικό reach (δηλαδή σε πόσα άτομα εμφανίζεται η διαφήμιση συνολικά) αλλά είναι ποιοτικότερα τα leads (δηλαδή υποψήφιοι αγοραστές) που δημιουργούνται.

  3. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η native διαφήμιση έχει μεγαλύτερα engagement rates σε σχέση με τις παραδοσιακές online διαφημίσεις όπως το display. Κατά επέκταση έχει αντίστοιχα και περισσότερα clicks και φυσικά περισσότερα conversions.

 

Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μπορούν να επωφεληθούν από το native advertising. Οι περισσότερες πλατφόρμες native advertising έχουν κόστη ,τα οποία μπορούν να αντέξουν οικονομικά ακόμη και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Είναι μια επένδυση, η οποία αξίζει τον κόπο.

Το κλειδί για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας εταιρίας όσον αφορά το native advertising είναι το εξής: ποιότητα στο περιεχόμενο και δημιουργία αξίας για τον αναγνώστη μέσα από αυτό.

Το περιεχόμενο πρέπει να δίνει στον αναγνώστη πληροφορίες που να τον ενδιαφέρουν και να είναι χρήσιμες για αυτόν(να έχει κάποιο όφελος), βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό του user experience. Τότε είναι πολύ πιο πιθανό η native διαφήμιση να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε όρους engagement, clicks και conversions.

Εάν αντιθέτως το περιεχόμενο φαίνεται ότι εξαρχής επιδιώκει αποκλειστικά την πώληση,χωρίς να δημιουργεί αξία για τον αναγνώστη,τότε είναι πιθανό να οδηγήσει στην ενόχληση του και φυσικά δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι της διαφήμισης.

Συμπερασματικά, το native advertising είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά. Χρειάζεται όμως η δημιουργία ενός αποτελεσματικού marketing plan,το οποίο να οδηγεί στη σωστή στόχευση δυνητικών καταναλωτών και φυσικά στη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου.

WE ARE DIGITAL TRANSFORMATION EXPERTS