Αναζήτηση
Or hit ESC to exit
Τι Είναι το Programmatic Advertising και πως έχει αλλάξει την online διαφήμιση

Τι Είναι το Programmatic Advertising και πως έχει αλλάξει την online διαφήμιση

Τα τελευταία χρόνια ο όρος Programmatic Advertising ακούγεται όλο και περισσότερο στον κόσμο του Digital Marketing και το εργαλείο αυτό γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των digital marketers.

To Programmatic Advertising αλλάζει τελείως τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αγορά διαφημιστικού χώρου στο Internet. Μέχρι τώρα αυτή η διαδικασία πραγματοποιούταν από ανθρώπους και περιλάμβανε διαπραγματεύσεις μεταξύ διαφημιστών και πωλητών διαφημιστικού χώρου(publishers), υποβολή προσφορών και άλλα.

Το Programmatic Advertising έρχεται να αυτοματοποιήσει όλες αυτές τις διαδικασίες, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Artificial Intelligence και Machine Learning.

Πως όμως πραγματοποιείται αυτή η διαδικασία;

Καταρχάς πρέπει να ορίσουμε τα μέρη που συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή.

Οι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν ένα Demand-side Platform (DSP), το οποίο είναι ένα εργαλείο που τους βοηθάει να αγοράζουν online διαφημιστικό χώρο αυτοματοποιημένα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή.

Οι publishers χρησιμοποιούν αντίστοιχα ένα Supply-Side Platform (SSP), ένα εργαλείο που τους βοηθάει να πωλούν το διαφημιστικό τους χώρο αυτοματοποιημένα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τιμή.

Τέλος, υπάρχουν οι πλατφόρμες Ad Exchange, στις οποίες πραγματοποιείται η αυτοματοποιημένη αγοραπωλησία διαφημίσεων και διαφημιστικού χώρου αντίστοιχα μεταξύ των DSP και SSP.

Οι περισσότερες Ad Exchange πραγματοποιούνται μέσω real time auctions (δημοπρασίες σε πραγματικό χρόνο), όπου η αγορά διαφημιστικού χώρου γίνεται την ίδια στιγμή που ένας χρήστης μπαίνει σε ένα website.

Υπάρχουν πάντως και άλλοι τρόποι programmatic advertising , όπως το Programmatic Direct και το Private Exchange Bying.

 

Το programmatic advertising έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1.Οι διαφημιστές απαλλάσσονται από την διαδικασία, την οποία περιγράψαμε παραπάνω, οπότε μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην βελτιστοποίηση των διαφημίσεων και στην καλύτερη διαμόρφωση της διαφημιστικής στρατηγικής τους.

2. Καλύτερη στόχευση (targeting). Οι πλατφόρμες programmatic advertising δίνουν πολλές επιλογές για τη κατάλληλη στόχευση, με την οποία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερα αποτελέσματα. Τέτοιες επιλογές στόχευσης είναι: audience targeting, keyword targeting, contextual targeting, retargeting και άλλα.

3. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων. Υπάρχουν αναλυτικά reports, τα οποία δίνουν την δυνατότητα στους διαφημιζόμενους να παρακολουθούν συνεχώς τα αποτελέσματα των διαφημίσεων τους και να κάνουν αλλαγές, όποτε κρίνουν ότι αυτό χρειάζεται. Τα reports περιέχουν επίσης στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τις διαφημίσεις, τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων των marketers. 

4. Το programmatic advertising έχει σχετικά χαμηλό κόστος, οπότε ακόμα και μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο budget μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο και να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που δίνει.


Υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με το Programmatic Advertising. Αυτές είναι οι εξής:

1.Οι advertisers έχουν αμφιβολίες κάποιες φορές για το εάν μέρος του traffic που δημιουργείται από τις διαφημίσεις τους είναι πραγματικό (ή εάν για παράδειγμα δημιουργείται από bots).

2.Οι publishers έχουν περιορισμένο έλεγχο στο ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται στο site τους. Έχουν κάποιες λύσεις, όπως η απαγόρευση διαφημίσεων από κάποιες κατηγορίες advertisers αλλά και πάλι δεν μπορούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Άρα σε αυτή τη περίπτωση τίθεται θέμα με το brand image τους.

Παρά αυτές τις αμφιβολίες πάντως, το Programmatic Advertising φαίνεται ότι έχει πολύ μέλλον. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2018, το 80% του online advertising στην Αμερική έγινε μέσω πλατφορμών Programmatic Advertising, ενώ υπάρχει τάση για περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσοστού παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια.

Το σίγουρο είναι ότι το Programmatic Advertising ήρθε για να μείνει και όσοι marketers δεν έχουν ασχοληθεί ακόμη μαζί του, καλό να αρχίσουν να εξοικειώνονται με αυτό.

WE ARE DIGITAL TRANSFORMATION EXPERTS